ความเป็นมา และวิสัยทัศน์

ชาลีเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่เริ่มต้นจากความถนัดด้านงานเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายในก่อตั้งในปี พ.ศ 2517 ในนามหจก.ชาลีเฟอร์นิเจอร์ และนั่นคือจุดเริ่มต้น ในการขยายสาขา มาที่ภูเก็ต ในปี พ.ศ​. 2542 โดยใช้ชื่อเดิมว่า ชาลีเฟอร์นิเจอร์โดย ผู้ก่อตั้งสาขาภูเก็ตทั้งสองท่าน คุณนันทิยา และคุณแสงชัย วิภวพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาส ในการค้าวัสดุก่อสร้าง จึงได้ปรับเปลี่ยนจากโรงงานรับทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นร้านค้า ในปีนั่นเอง ชาลีได้ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และซื่อตรงต่อ โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า จึงทำขยายสาขาถึง 4 สาขา ทั่วทั้งภูเก็ต และจังหวัดข้างเคียง โดยใช้ชื่อ ชาลีฮาร์ดแวร์ ชาลีเคหะภัณฑ์​ ชาลีโฮมมาร์ท2015 และ ชาลีกระบี่